🌞 Kesän lisähaku kokoaa yhteen haussa olevia koulutuksia »

Ulkomaan opinnot

Täällä voit lukea kysymyksiä ja vastauksia opiskelun eri aloilta. Toivomme, että osiosta muodostuu arvokas tietopohja sinulle, jolla on kysymyksiä tai muita ajatuksia peruskoulun jälkeiseen kouluttautumiseen liittyen!

Etsi

Viimeisimmät kysymykset aiheesta: Ulkomaan opinnot

Tuleva yhden opiskelupaikan säännös
Hei,

Olen seuraavanlaisessa tilanteessa:

Olen 2023 aloittanut ulkomaisessa yliopistossa kandidaatintutkinnon alalla x. Nyt kuitenkin ensimmäisen vuoden opiskelleena koen myös alan y erityisesti kiinnostavana. Alaa y näkisin järkevämmäksi opiskella Suomessa, eikä sille oikein mahdollisuutta ulkomailla. Siksi hain tämän vuoden 2024 yhteishaussa ensikertalaisuuteni nojalla ja minulle tarjotaan nyt tämän alan y opiskelupaikkaa.

Epäröin kuitenkin nyt alan y opiskelupaikan vastaanottamista, sillä tällä alan x opinnoissa olisi läsnäoloa vaativia kursseja vielä noin vuoden verran jäljellä, joka puoltaisi sitä, että tekisin niitä seuraavan vuoden ja vasta ensi vuonna 2025 hakisin, pääsisin ja ottaisin vastaan alan y opintopaikan uudelleen. Ja alan y opintopaikassa opintoja ei varsinaisesti tauottamaan pysty, ellei ole lakisääteinen syy (tosin ehkä voisi siten, että ottaisi paikan vastaan, ilmoittautuisi läsnäolevaksi, muttei suorittaisi opintoja mutta opintoaika kuluisi). Alan x opinnot pystyisin nyt max vuodeksi tauottamaan mitä todennäköisimmin.

Alan y paikan vastaanottamista juuri nyt tukisi kuitenkin vahvasti: 1. Hallituksen tuleva yhden opiskelupaikan sääntö ja 2. Pisterajojen mahdollinen nousu tälle alalle y entisestään, ennakoiden sitä kun 2026 sitten on jo uudet pistetaulukot tälle alalle, jotka antavat paljon enemmän pisteitä sellaisten oppinaineiden kirjottaneille, josta nyt saa hyvin vähän verrattain, eli uskoisin näiden hakijoiden nostavan pisterajoja ja kohti minun tuloksiani jo ensi vuonnakin.

Kohtaan 1. viitaten onkin sitten muutama iso kysymys: kun nyt ensikertalaisuuteenkaan ei ole vaikuttanut ulkomailla ottamani paikka ja opiskelemani vuosi, niin vaikuttaakohan tuo yhden opiskelupaikan sääntö sitten sellaiseenkaan tilanteeseen, jos ensi vuonna 2025 vasta hakisin, pääsisin ja yrittäisin kotimaista tutkintoa alalla y (kandi+maisteri) ottaa vastaan siten, että minulla olisi jo toinen ulkomainen tutkinto aloitettu 2023 tekeillä? Eli olisiko siinä rajanvetona nimenomaan, ettei voisi olla voimassa samaan aikaan kahta suomalaista tutkintoa, mutta voisi olla esim aikaisemmin otettu alan x tutkinto ulkomailla tekeillä ja sitten lisäksi ottaa uudistuksen jälkeen alan y tutkinnon kotimaasta?

Ja toisaalta on se huoli, että jos nyt 2024 varman päälle ottaisin tämän alan y tutkinnon (kandi+maisteri) vastaan ja pidän opintoni /paikkani ainakin jossakin määrin voimassa ulkomailla alalla x, niin voiko hallituksen uudistuksen myötä ensi vuonna 2025 tulla tilanne, jossa he (takautuvasti/taannehtivasti) vaativat, että luopuisin jo vastaanottamastani paikasta, siis jotenkuten taannehtivasti tuon uudistuksen vaikutus?

Kyseessä siis pohjimmiltaan kysymys siitä, kannattaisiko alan y opiskelupaikka ottaa vastaan tänä vai ensi vuonna (perusoletuksena toki taustalla, että pisteeni riittäisivät ensi vuonnakin)?

Kiitos!
Vastaus

Hei ja kiitos kysymyksistäsi!

Nykyinen yhden korkeakoulupaikan säännös ei koske ulkomaisia korkeakouluja. Voisi siis ajatella, ettei uusi yhden opiskelupaikan säännöskään koskisi ulkomaisia korkeakouluja. Tähän minulla ei kuitenkaan ole varmaa vastausta, sillä asiasta ei ole vielä tiedotettu.

Jos sinulla on jo kaksi eri opiskelupaikkaa, kun uusi yhden opiskelupaikan säännös tulee voimaan, ei sinua voida vaatia luopumaan jo vastaanottamistasi opiskelupaikoista. Säännös koskisi siis tilanteita, joissa otat toista opiskelupaikkaa vastaan säännöksen voimaantulon jälkeen.

Suoraa vastausta en voi antaa siihen, kannattaako sinun ottaa uusi opiskelupaikka vastaan nyt vai hakea opiskelupaikkaa uudestaan ensi vuonna. Aina on mahdollisuus, että samaa opiskelupaikkaa ei sinulle seuraavana vuonna tarjota, joten tätä kannattaa miettiä päästöstäsi tehdessä.

Tsemppiä päätöksen tekemiseen!

Ystävällisin terveisin

Aino, studentum.fi

Ulkomailla suoritetun kanditutkinnon jälkeen Suomeen opiskelemaan
Moikka!

Valmistun taiteen kandiksi tänä syksynä Saksassa, mutta haluaisin vuoden 2025 yhteishaussa hakea Suomessa yliopistoon opiskelemaan aivan jotain muuta. Opintoni ovat olleet sata prosenttia englannin kielellä. Tähtäimenä on hakea Tampereen yliopistoon opiskelemaan journalistiikkaa. Kysymykseni on että olisiko aikaisemmasta kandistani yhtään mitään hyötyä hakuprosessissa, vai saisiko siitä mahdollisesti jonkinlaisia opintopisteitä?

En ole hakenut yhteenkään suomalaiseen korkeakouluun, joten oletan että minulla olisi ensikertalaisuuskin vielä käyttämättä, eikö niin?

Kiitos!
Vastaus

Hei ja kiitos kysymyksestäsi!

Ulkomailla opiskelu ei vaikuta ensikertalaisuuteen Suomessa, joten olet siis haussa ensikertalainen. Hakuprosessissa aikaisemmasta tutkinnostasi ei ole hyötyä, sillä opiskelijat valitaan kandidaatin tutkintoon todistusvalinnalla (ylioppilastutkinto) ja valintakoevalinnalla.

Se, miten aikaisempia opintoja on mahdollista hyväksilukea osaksi tutkintoa, vaihtelee eri korkeakouluissa. Jos olet aikaisemmassa tutkinnossasi suorittanut uuteen tutkintoon sopivia opintoja, saat todennäköisesti ne hyväksiluettua. Tästä täytyy kuitenkin erikseen sopia oppilaitoksen kanssa.

Tsemppiä opintoihin ja hakuun!

Ystävällisin terveisin

Aino, studentum.fi

Hammaslääketieteen opinnot ulkomailla
Hei,

Olisin kiinnostunut vaihtoehdoista opiskella hammaslääketiedettä ulkomailla.

Erityisesti Etelä-Euroopan maat kiinnostavat.

Tarjoaako mitkään korkeakoulut enää EU:n kansalaisille ilmaisia tai lähes ilmaisia lukukausimaksuja, kuten Suomessa?
Vastaus

Hei ja kiitos kysymyksestäsi!

EU-maissa kaikkien EU-kansalaisten tulisi maksaa saman verran koulutuksesta kuin maan omatkin kansalaiset. Lukukausimaksut kuitenkin vaihtelevat eri maiden ja korkeakoulujen välillä. Osassa maissa koulutus on ilmaista, mutta osassa taas lukukausimaksut voivat olla korkeitakin.

Etelä-Euroopan maista esimerkiksi Italiassa Sienan yliopistossa lukukausimaksu näyttäisi olevan maksimissaan 5000 euroa, mutta se voi olla myös matalampi. Portugalissa lukukausimaksu voi olla tuhannen euron luokkaa vuodessa. Kreikasta voit löytää koulutuksia sekä ilmaiseksi että matalilla kustannuksilla.

Muista Euroopan maista esimerkiksi Saksasta, Itävallasta ja Pohjoismaista voi löytyä ilmaisia koulutuksia tai ainakin melko matalan lukukausimaksun koulutuksia.

Vaihtoehtoja löytyy siis paljon. Kannattaa tutustua sinua kiinnostavien maiden yliopistoihin, jotka tarjoavat hammaslääketieteen opintoja. Netistä löytyy paljon tietoa eri yliopistojen lukukausimaksuista ja mahdollisista muista kuluista.

Tsemppiä opiskelupaikan löytämiseen!

Ystävällisin terveisin

studentum.fi

Näyttää 1-3 kysymystä 100 tuloksesta
1
2
3
4
...
34

Mainokset