Sivuston käyttötapa: Mobiili

Kysymyksiä ja vastauksia

Täällä voit lukea kysymyksiä ja vastauksia opiskelun eri aloilta. Toivomme, että osiosta muodostuu arvokas tietopohja sinulle, jolla on kysymyksiä tai muita ajatuksia peruskoulun jälkeiseen kouluttautumiseen liittyen!


EtsiViimeisimmät kysymykset ja vastaukset


17 kesä 2019
Liikunnanopettajaksi ammattikorkeakoulusta
Hei

Olen pitkän linjan aikuisopiskelija. Olen fysioterapeutti (amk). Olen suorittanut YAMK-tutkinnon sekä opettajan pedagogiset opinnot. Unelmatyö olisi tarjolla - mutta liikunnan opinnot puuttuvat.
Onko minulla minkälaisia mahdollisuuksia suorittaa liikunnan opinnot, että saisin liikunnanopettajan pätevyyden?
Kiitos.

Vastaus

Hei ja kiitos kysymyksestä! 

Liikunnanopettajia koulutetaan Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa. Liikunnanopettajaksi haluava voisi joko hakeutua liikuntapedagogiikan kandidaatti- ja maisteriohjelmaan tai liikuntapedagogiikan maisteriohjelmaanMaisteriohjelman hakukelpoisuusvaatimuksissa sanotaan seuraavaa:

"Maisterin tutkintoa suorittamaan liikuntapedagogiikan (aikuiskoulutus) opintosuuntaan (pääaineeseen) voivat hakea liikunnanohjaajan ammattikorkeakoulututkinnon tai opistotason liikunnanohjaajatutkinnon suorittaneet (tehty ennen v. 2000) ja kasvatustieteen perusopinnot 25 op suorittaneet.

Liikunnanohjaaja (amk) tutkinnon ja kasvatustieteen perusopintojen 25 op (tai opettajan pedagogiset opinnot 60 op) tulee olla suoritettuna viimeistään 31.5.2019." (Lähde: Opintopolku).

Eli mikäli haluaisi hakeutua maisteriohjelmaan, niin ammattikorkeakoulusta pitäisi ensin valmistua liikunnanohjaajaksi (AMK). 

Toivottavasti vastaus selvensi edes hieman asiaa.

Paljon onnea tulevaisuuden opintoihin!

Ystävällisin terveisin,

Marija, Studentum.fi

13 kesä 2019
Ensihoitajan ja sairaanhoitajan eroavaisuudet
Moi,

Haluaisin ensihoitajakoulutukseen, ja sitä koskeekin toinen kysymyksistäni: Mitä eroa on ensihoitajalla ja ensihoitoon erikoistuneella sairaanhoitajalla?

Entä onko valmiille ensi-/sairaanhoitajalle mitään "oikopolkua" lääkikseen?

Kiitos!

Vastaus

Hei :)

Kiitos kysymyksestä!

Ensihoitajakouluksen ja sairaanhoitajakoulutuksen erona on ensinnäkin koulutuksen kesto: Ensihoitajan koulutus kestää 4 vuotta / 240 opintopistettä, sairaanhoitajan koulutus puolestaan 3,5 vuotta / 210 opintopistettä.

Ensihoitajaksi valmistuttuaan saa kerralla kaksi tutkintonimikettä, ensihoitaja (AMK) ja sairaanhoitaja (AMK). Sairaanhoitaja taas voi toimia ensihoidossa hoitotasolla suoritettuaan vähintään 30 op laajuisen opintokokonaisuuden ammattikorkeakoulussa, jossa on ensihoidon koulutusohjelma. Sairaanhoitajalla pitäisi olla myös työkokemusta ensihoidosta ennen maksulliseen täydennyskoulutukseen hakeutumista. 

Mikäli toiveena on päästä juuri ensihoitajan hommiin, lienee ensihoitajan tutkinto kätevin reitti.


Valitettavasti oikopolkua sairaanhoitajasta lääkäriksi ei ole, vaan lääkäriksi pyrkivän sairaanhoitajan (samoin kuin ensihoitajankin) on käytävä läpi samanlainen haku- ja valintaprosessi kuin muidenkin hakijoiden.

Paljon tsemppiä tuleviin opintoihin!

Ystävällisin terveisin,

Marija, Studentum.fi

11 kesä 2019
Terveystaloustieteen maisteriohjelmaan hakeminen
Olen kiinnostunut Itä-Suomen yliopiston terveystaloustieteestä, josta on tietääkseni olemassa vain maisteriohjelma ja pelkästään kyseisessä yliopistossa. En kuitenkaan tiedä, minkä alan/minkäniminen kandidaatin tutkinto pitäisi suorittaa, jotta pääsisi opiskelemaan kyseistä maisteriohjelmaa.

Vastaus

Hei!

Kiitos kysymyksestä. Terveystaloustieteen maisteriohjelman valintaperusteissa (lähde: Opintopolku) kerrotaan näin:

Maisterihaussa valitaan 20 opiskelijaa. Opiskelijaksi voidaan valita vain hakija, jolla on kaikki seuraavat kolme suoritusta:

1) ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkinto taikka vastaava ulkomainen tutkinto,

2) terveystaloustieteen tai (kansan)taloustieteen perusopinnot tai niitä vastaavat opinnot ja

3) yhteensä vähintään 20 op jotakin tai joitakin seuraavista: korkeakoulutasoisia tiedonhaun opintoja, kieli- ja viestintäopintoja ja/tai tutkimusmenetelmäopintoja.

Tuon perusteella kandidaatin tutkinto voisi olla miltä tahansa sinua kiinnostavalta alalta, kunhan sivuaineopinnoissa tulisi suoritettua yllä mainitut terveystaloustieteen tai (kansan)taloustieteen perusopinnot. Toki myös terveystieteiden ja taloustieteiden kanditaatin opintoja löytyy useasta eri yliopistosta. 

Toivottavasti vastaus selvensi edes hiukan asiaa.

Onnea ja menestystä tulevaan!

Ystävällisin terveisin,

Marija, Studentum.fi


Tilaa uutiskirje
Tilaa kuukausittain ilmestyvä uutiskirjeemme, niin saat ajankohtaista tietoa koulutusmaailmasta ja hakuajoista.
Koulutus.fi