Sivuston käyttötapa: Mobiili

Sosionomi (AMK) | päivätoteutus

Lapin ammattikorkeakoulu
Yhteenveto
3,5 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Päiväopinnot
Kemi
AMK-tutkinnot, päiväopinnot

Sosionomi (AMK) | päivätoteutus

Sosiaalialan koulutus tuottaa vahvan sosiaalialan ammattitaidon: yksilön ja yhteisön hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja sosiaalisen osallisuuden tukeminen sosiaalialan ammatillisilla menetelmillä ja verkostoituvalla palvelu-, tutkimus- ja kehittämistoiminnalla. Sosionomi (AMK) työskentelee eri-ikäisten ja erilaisissa elämäntilanteissa olevien ihmisten kanssa. Ammattitaito sisältää: - asiakastyötaidot - työyhteisössä toimimisen, ohjaamisen ja johtamisen taidot - kehittämis- ja tutkimustaidot.

Sosionomi (AMK) osaa toimia sosiaalialan arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti ja luoda ammatillisen ja asiakasta osallistavan vuorovaikutussuhteen. Sosionomi (AMK) tuntee hyvinvointia ja sosiaalista turvallisuutta tukevan palvelujärjestelmän, toimii moniammatillisissa verkostoissa sekä ymmärtää ihmisten sosiaalisten toimintaedellytysten muotoutumisen ja yhteiskunnallisten tekijöiden välisen yhteyden. Sosionomi (AMK) tuntee organisaatiotoiminnan ja johtamisen pääperiaatteet ja hänellä on valmiudet toimia työyhteisön lähiesimiehenä. Sosionomilla on kyky organisoida, suunnitella ja kehittää ammattialaa ja omaa työtä.

Sosiaalialan ydintä on ihmisarvon ja ihmisyyden edistäminen ihmisten kohtaamisessa arjessa, palvelujen toteuttamisessa ja niiden kehittämisessä. Lapin AMKin sosiaalialan koulutuksessa vahvistamme opiskelijoiden valmiuksia toimia ihmisläheisellä ja eettisesti kestävällä tavalla. Koulutuksessa opiskelijat saavat ajattelun ja toiminnan ”välineitä”, joilla he voivat itse olla, ja joilla he voivat tukea ihmisiä olemaan, oman elämänsä ja keskinäisen elämän rakentajina sekä vaikuttajina ja toiminnan uudistajina yhteiskunnassa. Sosiaalialan koulutuksessa sosiaalisten siltojen rakentaminen, rikkoutuneiden siltojen korjaaminen ja uusien siltojen rakentaminen ovat perusta, jolle kestävää tulevaisuutta rakennetaan Lapissa ja muualla Suomessa.

Sosionomi (AMK) tutkinnon laajuus on 210 op, ja sen suorittaminen kestää n. 3½ vuotta. Opinnoissa perehdyt sosiaalialan työhön kehittäen valmiuksiasi ammattitehtävien suorittamiseen sekä niiden kehittämiseen, ohjaamiseen ja johtamiseen.

Opinnot etenevät vuositeemoittain. Ensimmäisenä vuonna opiskelet sosiaalialan asiakastyön perusvalmiuksia ja tarkastelet omia arvojasi ja ihmiskäsitystäsi suhteessa sosiaalialan ammatilliseen toimintaan. Toisena opiskeluvuotena aloitat vaihtoehtoisten ammattiopintojen opiskelun, joissa valitset ammatillisten osaamistavoitteiden ja kiinnostuksesi mukaisesti 25 opintopisteen verran tarjolla olevia opintojaksoja. Vaihtoehtoisten opintojen sisällöt liittyvät muun muassa varhaiskasvatukseen, lastensuojeluun, vammaistyöhön ja kuntoutukseen sekä aikuissosiaalityöhön. Kolmantena ja viimeisenä opiskeluvuotenasi syvennyt työyhteisö- ja esimiestyöhön sekä tutkimustoimintaan ja kehittämiseen.  

Päiväopinnoissa opiskelumuotoina käytetään kontakti-, etä- ja itsenäistä opiskelua. 

Opiskelijana laadit itsellesi henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) opettajatuutorisi ohjauksessa. Opiskelusuunnitelmaa voit tarkentaa opintojen kuluessa.

Rakennat ammatillista osaamistasi teoriaopintojen ja käytännön harjoittelun tiiviissä yhteistoiminnassa. Opintoihisi kuuluu 45 op eli 30 viikkoa harjoittelua. Harjoittelu on jaksotettu niin, että se tukee jokaista vuositeemaa. Voit harjoitella työelämän harjoittelupaikoissa, työelämähankkeissa sekä oppilaitoksen hyvinvointipysäkillä, ONNI-hyvinvointiautossa tai SKY -oppimis- ja kehittämisympäristössä. Voit tehdä harjoittelusi myös kansainvälisessä vaihdossa. Harjoittelujesi jälkeen yhdistät harjoittelukokemuksiasi ja teoriaopintoja kirjallisessa ammattianalyysissä.

Sosiaalialan opiskelussa korostamme opiskelijoiden oma-aloitteisuutta, itseohjautuvuutta sekä yhteistyötaitoja. Oppimaan oppimisen valmiudet samoin kuin oman toiminnan ja ammattitaidon arviointikyky ovat perusvalmiuksia sosiaalialan työn muuttuvissa olosuhteissa. Tuemme ammattitaitosi kehittymistä haasteellisilla oppimistehtävillä, yhteistyöllä työelämän kanssa sekä itseohjautuvuuttasi tukevalla ohjauksella.

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Sosionomi (AMK)

Lapin ammattikorkeakoulu

Lapin ammattikorkeakoulu

Lapin ammattikorkeakoulu

Lapin ammattikorkeakoulussa on kuusi koulutusalaa joita johdetaan ja kehitetään neljänä osaamisalakokonaisuutena. Lapin AMKin toiminta perustuu luotettavuuteen, ennakkoluulottomuuteen ja yhteisöllisyyteen. Osaamisalat: Hyvinvointipalveluiden osaamisala, hallinnollinen pääpaikka Rovaniemi Kaupan ja kulttuurin osaamisala, hallinnollinen pääpaikka Tornio Matkailupalveluiden osaamisala (MTI), hallinnollinen pääpaikka Rovaniemi Teollisuuden ja luonnonvarojen...


Lue lisää oppilaitoksesta Lapin ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Lapin ammattikorkeakoulu

Jokiväylä 11 C
96300 Rovaniemi


Arvioinnit

Sosionomi (AMK) | päivätoteutus ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.