Sivuston käyttötapa: Mobiili

Suomen kielen opiskelu

Suomen kieltä voi opiskella yliopistossa. Suurin osa suomen kielen opiskelijoista sijoittuu valmistuttuaan äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan ammattiin. Suomen kielen koulutusta järjestetään myös maahanmuuttajille.

Alla olevasta koulutuslistauksesta voit etsiä suomen kielen koulutuksia. Tutustu koulutusesittelyihin, vertaile oppilaitoksia ja ota yhteyttä kiinnostaviin oppilaitoksiin!

 
Näyttää 1-17 yhteensä 17 tulosta
   
Hakutulokset Koulutustyyppi Paikka
Suomen kielen koulutus maahanmuuttajille
Savonlinnan kristillinen opisto
Kansanopistot
Savonlinna
Kurssin aluksi opiskelijoiden taitotaso määritellään, ja opetus kohdennetaan ryhmälle sopivaksi. Koulutuksessa hyödynnetään monipuolisesti tieto- ja viestintätekniikkaa, jotta opiskelijoiden valmiudet toimia...
Suomen kielen ja kulttuurin koulutus maahanmuuttajille
Haapaveden Opisto
Kansanopistot
Haapavesi
Haapaveden Opisto järjestää maahanmuuttajille tarkoitettua suomen kielen ja kulttuurin koulutusta. Kurssien tavoitteena on parantaa maahanmuuttajien suomen kielen taitoa, yhteiskuntatietoutta ja...
Suomen kielen jatkokurssi
Joutsenon Opisto
Kansanopistot
Lappeenranta
Maahanmuuttaja, paranna suomen kielen taitoasi! Kurssin lähtötaso on A2 ja tavoitetaso on B1.2. Opetusta on kolmena päivänä viikossa, eli kurssi...
Taitavaksi suomen kielen käyttäjäksi
Axxell
Aikuiskoulutus ja monimuotokoulutus
Helsinki
Axxellin Taitavaksi suomen kielen käyttäjäksi -koulutus on tarkoitettu maahanmuuttajille, jotka omaavat jo keskitason suomen kielen taidon (B1.2-B2.1) ja jotka tähtäävät...
Suomen kielen ja kulttuurin linja | aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus
Itä-Karjalan Kansanopisto
Kansanopistot
Punkaharju
Haluatko puhua paremmin suomea? Kiinnostaako suomalainen kulttuuri ja elämäntapa? Itä-Karjalan Kansanopiston suomen kielen ja kulttuurin linja (aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus) on...
Suomen kielen linja maahanmuuttajille
Joutsenon Opisto
Kansanopistot
Lappeenranta
Koulutus edistää maahanmuuttajien kotoutumista suomalaiseen kulttuuriin ja yhteiskuntaan tarjoamalla kielellisiä ja yhteiskunnallisia tietoja ja taitoja. Opiskelu sisältää suomen kieltä, yhteiskuntatietoutta,...
Kirjoittamisen ja suomen kielen opintolinja
Etelä-Pohjanmaan Opisto
Kansanopistot
Ilmajoki
Etelä-Pohjanmaan Opiston kirjoittamisen ja suomen kielen opintolinja on monipuolinen opetusohjelma kirjallisuudesta, kielestä ja luovasta ilmaisusta kiinnostuneille. Opetuksen keskeisiä asioita ovat luova...
Suomen kieli ja kulttuuri
Länsi-Suomen opisto
Kansanopistot
Huittinen
Kurssi on tarkoitettu kaikille aloitteleville kielenkäyttäjille, sekä ulkomaalaisille opiskelijoille että maahanmuuttajille. Opiskelun aikana opiskellaan suomen kielen alkeita: käydään perusteellisesti läpi...
Työelämän suomea -linja
Laajasalon opisto
Kansanopistot
Helsinki
Intensiivinen suomen kielen ja kulttuurin jatkokurssi, jolla keskitytään erityisesti opiskelijan työelämävalmiuksien parantamiseen. Kurssilla vieraillaan työpaikoilla, harjoitellaan sujuvampaa puhekieltä erilaisissa vaativissa...
Yleiseen kielitutkintoon valmistava koulutus, Helsinki
Axxell
Aikuiskoulutus ja monimuotokoulutus
Helsinki
Axxell järjestää yleisen kielitutkintoon valmentavaa koulutusta monimuotoisena iltakoulutuksena Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla. Yleinen kielitutkinto on aikuisille tarkoitettu virallinen kielitaitotutkinto. Tutkinnossa...
Yleiseen kielitutkintoon valmistava koulutus, Vantaa
Axxell
Aikuiskoulutus ja monimuotokoulutus
Vantaa
Axxell järjestää yleisen kielitutkintoon valmentavaa koulutusta monimuotoisena iltakoulutuksena Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla. Yleinen kielitutkinto on aikuisille tarkoitettu virallinen kielitaitotutkinto. Tutkinnossa...
Yleiseen kielitutkintoon valmistava koulutus, Espoo
Axxell
Aikuiskoulutus ja monimuotokoulutus
Espoo
Axxell järjestää yleisen kielitutkintoon valmentavaa koulutusta monimuotoisena iltakoulutuksena Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla. Kurssi on tarkoitettu maahanmuuttajille, jotka haluavat valmistautua yleisten kielitutkintojen...
Suomen kieli ja kulttuuri: kotoutumiskoulutus
Lahden kansanopisto
Kansanopistot
Lahti
Suomen kieli ja kulttuuri -koulutus on tarkoitettu erityisesti maahanmuuttajille, jotka ovat suorittaneet peruskoulutuksen kotimaassaan mutta ovat vailla ammatillista koulutusta ja...
Kirjallisuus ja suomen kieli
Oulun yliopisto | University of Oulu
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Oulu
Kirjallisuus ja suomen kieli, Kielten ja kirjallisuuden tutkinto-ohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v) Saat...
Suomen kurssit maahanmuuttajille
Eiran aikuislukio
Lukiot ja erikoislukiot
Helsinki
Eiran aikuislukiossa voit opiskella suomen kielen kursseilla sekä päivällä että illalla: oppitunnit pidetään klo 8.30-20.10 välisenä aikana. Opiskelu kursseilla on...
POLKU – suomen kieltä aikuisille maahanmuuttajille
Stadin aikuisopisto
Aikuiskoulutus ja monimuotokoulutus
Helsinki
Stadin aikuisopisto järjestää aikuisille maahanmuuttajille koulutusta, jossa opiskellaan suomen kieltä ja tutustutaan ammatilliseen koulutukseen. POLKU – suomen kieltä aikuisille maahanmuuttajille...
Fria finska studielinjen
Etelä-Pohjanmaan Opisto
Kansanopistot
Ilmajoki
ökad kännedom om den finländska kulturen och det finländska samhället stöd i valet av studieinriktning genom valfria studier från vårt...
  • = Videoesittely
Näyttää 1-17 yhteensä 17 tulosta
 

Suomen kielen opiskelu

Suomen kielen opiskelu yliopistossa

Suomen kieltä voi opiskella perusopinnoista aina tohtorin tutkintoon saakka. Suomen kieli on laaja aine ja sen opinnot tarjoavat monia mahdollisuuksia tutustua suomen kieleen ja sen käyttöön, rakenteeseen ja kehitykseen. Ne antavat opiskelijoille sellaisia teoreettisia tietoja, käytännön taitoja ja suomen kielen tuntemusta, joilla he pystyvät opettamaan suomea äidinkielenä ja vieraana kielenä, toimimaan kielen ja viestinnän asiantuntijoina sekä tekemään tutkimustyötä.

Suomen kieli on monipuolinen oppiaine ja opinnoissa perehdytään suomen kielen rakenteeseen, variaatioon ja käyttöön sekä Suomen kirjallisuuteen, kulttuuriin ja historiaan. Opintojen edetessä laajennetaan ja syvennetään opiskelijan oman kiinnostuksen mukaan kielen, maan ja kulttuurin tuntemusta sekä kehitetään kielellistä ilmaisutaitoa.

Suomi

Suomen kielen opiskelijoiden sijoittuminen työelämään

Suurin osa suomen kielen opiskelijoista sijoittuu valmistuttuaan äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan ammattiin. Peruskoulun ja lukion lisäksi äidinkielen opettajia toimii ammatillisissa oppilaitoksissa, aikuiskoulutuksessa ja korkeakouluissa. Opinnot antavat myös mahdollisuuden toimia suomi toisena ja vieraana kielenä -opettajana.

Suomen kielen ammattilaisia on myös toimittajina, tiedottajina, kouluttajina, viestintäkonsultteina, tekstintuottajina ja -tarkastajina sekä tutkijoina. Tällaisiin tehtäviin suomen kielen ja viestinnän opinnot antavat hyvän valmiuden. Sivuaineita opiskelijat voivat valita tavoitteidensa mukaisesti eri oppiaineista, laitoksista tai tiedekunnista.

Suomen kielen koulutus maahanmuuttajille

Yliopistot, kansanopistot ja ammatilliset oppilaitokset järjestävät suomen kielen kursseja maahanmuuttajille ja kansainvälisille opiskelijoille. Suomen kielen opintojen aikana opiskellaan suomen kielen alkeita: käydään perusteellisesti läpi kielioppia, opitaan ääntämään oikein ja kehitetään arkielämän sanavarastoa. Lisäksi perehdytään suomalaiseen yhteiskuntaan, kulttuuriin ja suomalaisuuteen.


Palaa sivun alkuun


Lähteet: Kotimaisten kielten keskus, oulu.fi