Sivuston käyttötapa: Mobiili

Oletko hakemassa korkeakouluun? Osallistu Hae korkeakouluun! -digimessuille 17.3.! Tapahtuma on maksuton.

Ortodoksinen teologia

Itä-Suomen yliopisto
Yhteenveto
3+2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Lähiopetus
Päiväopinnot
Joensuu
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot

Ortodoksinen teologia

Tavoite

Teologian opetus perustuu kriittiseen tutkimukseen kristinuskon maailmanlaajuisesta merkityksestä. Ortodoksisen teologian opiskelu perehdyttää monipuolisesti ortodoksisen kirkon oppiin, elämään ja historiaan ja antaa valmiudet toimia ortodoksisen teologian asiantuntemusta vaativissa tehtävissä. Itä-Suomen yliopiston teologian osasto on Pohjoismaiden ainoa akateemista ortodoksisen teologian ja ortodoksisen kirkkomusiikin koulutusta ja tutkimusta harjoittava yksikkö. Itä-Suomen yliopistossa harjoitettavan tasokkaan teologisen tutkimuksen erityinen mielenkiinnon kohde on idän ja lännen kristillisten perinteiden kohtaaminen.

Teologian kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelija tuntee teologiset oppiaineet ja ymmärtää niiden tieteelliset lähtökohdat ja erot. Hän hallitsee perustiedot kaikista teologisista oppiaineista (eksegetiikka, kirkkohistoria, systemaattinen teologia ja patristiikka, käytännöllinen teologia ja uskontotiede) sekä klassisista ja liturgisista kielistä.

Teologian maisteri on perehtynyt syvällisesti yhteen teologiseen tieteenalaan. Hän osaa laatia pro gradu -tutkielman pääaineensa alalta ja kykenee laajentamaan osaamistaan teologisiin jatko-opintoihin. Teologian maisteri osaa soveltaa tietojaan ja taitojaan teologista asiantuntemusta vaativissa tehtävissä sekä osallistua kirkkoja ja uskontoja koskevaan yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Koulutuksen sisältö

Ortodoksisen teologian koulutusohjelmassa on kolme suuntautumisvaihtoehtoa: teologin suuntautumisvaihtoehto, opetusalan suuntautumisvaihtoehto ja kirkkomusiikin suuntautumisvaihtoehto.

Teologin ja opetusalan suuntautumisvaihtoehdon tutkinnot koostuvat teologisista perus-, aine- ja syventävistä opinnoista, klassisista ja liturgisista kielistä, yleis- ja kieliopinnoista, soveltavista opinnoista sekä vapaasti valittavista opinnoista. Opetusalan suuntautumisvaihtoehdon tutkintoon kuuluu myös pedagogisia opintoja ja toisen opetettavan aineen opintoja.

Teologin suuntautumisvaihtoehto antaa kelpoisuuden toimia ortodoksisen kirkon pappina sekä valmiudet muihin ortodoksisen teologian asiantuntemusta vaativiin tehtäviin esimerkiksi tiedotusvälineissä tai kulttuurielämässä.

Opetusalan suuntautumisvaihtoehto antaa kelpoisuuden toimia kahden aineen opettajana kaikilla perusopetuksen luokka-asteilla ja lukiossa sekä ammatillisissa oppilaitoksissa ja aikuiskoulutuksessa. Toinen opetettavista aineista on ortodoksinen uskonto.

Lähde: Opintopolku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Teologian kandidaatti ja maisteri

Itä-Suomen yliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Opiskelijoita on noin 15 500, ja yliopisto työllistää lähes 2 700 henkilöä. Kampukset ovat Joensuussa ja Kuopiossa. Monialainen yliopisto tarjoaa opetusta yli 100 pääaineessa. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta,...


Lue lisää oppilaitoksesta Itä-Suomen yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Itä-Suomen yliopisto

Yliopistonranta 1
70211 Kuopio


Arvioinnit
Ortodoksinen teologia ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.

Saatat olla kiinnostunut myös näistä: