Ortodoksinen teologia

Itä-Suomen yliopisto
Yhteenveto
3+2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksy
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
marker Hakuaika käynnissä
   
Lähiopetus
Joensuu
Kandi- ja maisteriohjelmat

Ortodoksinen teologia

Tavoite

Teologian opetus perustuu kriittiseen tutkimukseen kristinuskon maailmanlaajuisesta merkityksestä. Ortodoksisen teologian opiskelu perehdyttää monipuolisesti ortodoksisen kirkon oppiin, elämään ja historiaan ja antaa valmiudet toimia ortodoksisen teologian asiantuntemusta vaativissa tehtävissä. Itä-Suomen yliopiston teologian osasto on Pohjoismaiden ainoa akateemista ortodoksisen teologian ja ortodoksisen kirkkomusiikin koulutusta ja tutkimusta harjoittava yksikkö. Itä-Suomen yliopistossa harjoitettavan tasokkaan teologisen tutkimuksen erityinen mielenkiinnon kohde on idän ja lännen kristillisten perinteiden kohtaaminen.

Teologian kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelija tuntee teologiset oppiaineet ja ymmärtää niiden tieteelliset lähtökohdat ja erot. Hän hallitsee perustiedot kaikista teologisista oppiaineista (eksegetiikka, kirkkohistoria, systemaattinen teologia ja patristiikka, käytännöllinen teologia ja uskontotiede) sekä klassisista ja liturgisista kielistä.

Teologian maisteri on perehtynyt syvällisesti yhteen teologiseen tieteenalaan. Hän osaa laatia pro gradu -tutkielman pääaineensa alalta ja kykenee laajentamaan osaamistaan teologisiin jatko-opintoihin. Teologian maisteri osaa soveltaa tietojaan ja taitojaan teologista asiantuntemusta vaativissa tehtävissä sekä osallistua kirkkoja ja uskontoja koskevaan yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Koulutuksen sisältö

Ortodoksisen teologian koulutusohjelmassa on kolme suuntautumisvaihtoehtoa: teologin suuntautumisvaihtoehto, opetusalan suuntautumisvaihtoehto ja kirkkomusiikin suuntautumisvaihtoehto.

Teologin ja opetusalan suuntautumisvaihtoehdon tutkinnot koostuvat teologisista perus-, aine- ja syventävistä opinnoista, klassisista ja liturgisista kielistä, yleis- ja kieliopinnoista, soveltavista opinnoista sekä vapaasti valittavista opinnoista. Opetusalan suuntautumisvaihtoehdon tutkintoon kuuluu myös pedagogisia opintoja ja toisen opetettavan aineen opintoja.

Teologin suuntautumisvaihtoehto antaa kelpoisuuden toimia ortodoksisen kirkon pappina sekä valmiudet muihin ortodoksisen teologian asiantuntemusta vaativiin tehtäviin esimerkiksi tiedotusvälineissä tai kulttuurielämässä.

Opetusalan suuntautumisvaihtoehto antaa kelpoisuuden toimia kahden aineen opettajana kaikilla perusopetuksen luokka-asteilla ja lukiossa sekä ammatillisissa oppilaitoksissa ja aikuiskoulutuksessa. Toinen opetettavista aineista on ortodoksinen uskonto.

Lähde: Opintopolku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Teologian kandidaatti ja maisteri

Itä-Suomen yliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Itä-Suomen yliopisto on Suomen monialaisimpia tiedeyliopistoja. Yliopisto tarjoaa tutkinto-opetusta lähes sadassa pääaineessa ja monilla aloilla täysin vapaan sivuaineoikeuden. Uusimpaan tutkimukseen perustuva opetus, laaja koulutustarjonta ja joustavat opiskelumahdollisuudet tekevät yliopistosta halutun opiskelupaikan.Itä-Suomen yliopistosta valmistuneilla opiskelijoilla on hyvät valmiudet toimia muuttuvassa työelämässä...


Lue lisää oppilaitoksesta Itä-Suomen yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Itä-Suomen yliopisto

Yliopistonranta 1
70211 Kuopio


Arvioinnit
Ortodoksinen teologia ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.