Sivuston käyttötapa: Mobiili

Kesän lisähaku on nyt käynnissä! Tutustu haussa oleviin koulutuksiin täällä!

Tradenomi (AMK) | Liiketalous | monimuotototeutus (Huittinen)

Satakunnan ammattikorkeakoulu
Yhteenveto
3 vuotta
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Monimuotototeutus
Monimuotokoulutus
Huittinen
AMK-tutkinnot, monimuoto-opinnot

Tradenomi (AMK) | Liiketalous | monimuotototeutus (Huittinen)

Liiketalouden aikuiskoulutuksessa voit kehittää ammatillista osaamistasi, ja koulutuksen käytännönläheisyyden ansioista voit hyödyntää oppimaasi työelämässä. Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto tradenomi (AMK) rinnastetaan yliopiston kandidaattitutkintoon.

Tutkinnon laajuus on 210 opintopistettä ja opintojen suunniteltu kesto noin 3 vuotta.

Opiskelu tapahtuu pääosin verkko-opiskeluna. Lähiopetusta on lukuvuoden aikana 2–3 päivänä kuukaudessa perjantaisin ja/ tai lauantaisin. Lähiopetukseen voi osallistua verkon kautta.

SAMK:n Huittisten toimipisteessä voi suuntautua julkishallintoon, rahoitukseen, yritysjuridiikkaan sekä esimiestyöhön ja organisaation kehittämiseen. Saavutat opintojesi aikana laajan tietämyksen liiketoiminnan sekä julkishallinnon, rahoitusalan, yritysjuridiikan tai esimiestyön eri osa-alueista. Tiimi- ja vuorovaikutustaitosi kehittyvät, tietotekniset valmiutesi paranevat ja kielitaitosi vahvistuu.

(A)HOT - Hankitun osaamisen tunnustaminen

Hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen osaksi tulevaa tutkintoa (arkikielessä AHOTointi) on menettely, jolla opiskelija voi hyödyntää osaamista, jonka hän on hankkinut aikaisemmissa opinnoissaan tai nykyisten opintojen aikana tai muilla tavoin (esim. työkokemuksella). Opiskelijan ei tarvitse uudestaan opiskella asioita/taitoja, jotka hänellä on jo hallussaan.

AHOTointia voi hyödyntää läpi lukuvuoden ja koko opiskeluajan ilman erillisiä opintopistemäärärajoituksia, ainoastaan opinnäytetyötä ei voida käsitellä mainitun menettelyn kautta. AHOT-menettely käynnistyy aina opiskelijan omasta aloitteesta. Tarkemmat tiedot ja ohjeet oppilaitoksestamme.

Opinnoissa hyödynnetään uusia verkko-oppimisen välineitä ja sosiaalista mediaa. Verkko-oppimisympäristöä käytetään ohjauksessa, osaamisen jakamisessa, yhteydenpidossa, tehtävien palautuksessa, palautteen annossa sekä materiaalin ja tehtävien jaossa. Opiskelijan on mahdollista osallistua lähiopetukseen ja erilaisiin ohjaustilanteisiin verkon välityksellä.

HILL-verkkoluentojärjestelmä mahdollistaa lähiopetukseen ja seminaareihin osallistumisen paikasta riippumatta sekä luentojen nauhoituksen, jolloin luennot ovat saatavilla verkossa 24/7.

Internet-selaimen välityksellä opiskelija voi nähdä luokan tapahtumat, keskustella kaikkien luennolle osallistujien kesken ja nähdä jaettavan/taululle kirjoitettavan materiaalin kuten luokassa olijatkin näkevät. Kaikki opintojaksot ovat suoritettavissa verkko-opintoina. Osa opintojaksoista toteutetaan ns. nonstop-periaatteella. Opiskella voi myös kesällä. Opinnot on suunniteltu niin, että ne voi suorittaa työssäkäynnin ohessa.

Julkishallintoon painottuvissa opinnoissa käsitellään liiketalouden keskeisten osa-alueiden lisäksi mm. julkisyhteisön toimintaa, julkisyhteisön organisaatioiden kehittämistä, julkisyhteisön taloutta, julkisoikeutta ja julkishallintoon läheisesti liittyvän juridiikan osa-alueita.

Rahoitukseen painottuvissa opinnoissa käsitellään liiketalouden keskeisten osa-alueiden lisäksi rahoitus- ja taloushallintoa, riskienhallintaa ja vakuutustoimintoja, rahoitusmarkkinoita ja sijoittamista, myyntiä ja markkinointia, henkilöstö- ja esimiestoimintaa sekä rahoitusalan juridiikkaa.

Oikeusministeriön edellyttämien vaatimusten mukaisissa oikeustradenomiopinnoissa käsitellään liiketalouden keskeisten osa-alueiden lisäksi rikos-, prosessi-, siviili- ja julkisoikeutta.

Esimiestyöhön ja organisaation kehittämiseen suuntautuvissa opinnoissa käsitellään yritystoiminnan suunnitteluun ja ohjaukseen, asiakassuhteiden hallintaan sekä liiketoimintaprosessien ja henkilöstön johtamiseen ja kehittämiseen liittyviä asioita.

Aiemmin hankittua osaamista voidaan hyväksilukea osaksi opintoja kolmella tavalla: korvaamalla, sisällyttämällä tai osaamisen näytöllä. Aikaisemmista korkeakouluopinnoista voi hakemuksesta saada korvaavuuksia tai niitä voidaan sisällyttää tutkintoon. Opiskelija voi joillakin opintojaksoilla osoittaa osaamisensa myös AHOT-tehtävillä tai muilla vaihtoehtoisilla suoritustavoilla. Aiemmin hankitun osaamisen huomioiminen mahdollistaa tutkinnon suorittamisen lyhyemmässä ajassa.

Tavoitteena on hyödyntää aikaisempaa osaamista, jotta aikuisopiskelija voi keskittyä syventämään osaamistaan valitsemissaan ammattiopinnoissa. Opiskelija tutustuu opetussuunnitelmaan ja vertaa sitä aikaisempaan osaamiseensa, tekee sähköisen hakemuksen korvaavuuksista, sisällytyksistä tai osaamisen näytöstä ja laatii itselleen tutoropettajan avustuksella henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS).

Hakeminen ja kelpoisuus

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Tradenomi (AMK)

Satakunnan ammattikorkeakoulu

Satakunnan ammattikorkeakoulu

Satakunnan ammattikorkeakoulu

Satakunnan ammattikorkeakoulu on noin 6000 opiskelijan ja 400 työntekijän monialainen ja kansainvälisesti suuntautunut korkeakoulu. Länsirannikon vaikutusalueella Satakunnan ammattikorkeakoulu on merkittävä osaajien tekijä, kehittäjä, kansainvälistäjä ja yrittäjyyden edistäjä. SAMK profiloituu teollisuuskorkeakouluksi painottaen uudistumista, vientiosaamista ja työvoiman toimintakykyä. SAMKin visio on, että jokainen...


Lue lisää oppilaitoksesta Satakunnan ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Satakunnan ammattikorkeakoulu yhteystiedot

Satakunnan ammattikorkeakoulu

Satakunnankatu 23
28130 Pori


Arvioinnit

Tradenomi (AMK) | Liiketalous | monimuotototeutus (Huittinen) ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.

Saatat olla kiinnostunut myös näistä: