Sivuston käyttötapa: Mobiili

Sosionomi (AMK) | päivätoteutus

Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Yhteenveto
3,5 vuotta
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Päiväopinnot
Jyväskylä
AMK-tutkinnot, päiväopinnot

Sosionomi (AMK) | päivätoteutus

Tavoite

JAMKin sosionomi (AMK) monimuotototeutuksesta valmistuttuasi työskentelet sosiaaliohjauksen asiantuntijana sosiaalisen kuntouksen, nuoriso- ja aikuissosiaalityön tehtävissä. Opit tuntemaan hyvinvointia ja sosiaalista turvallisuutta tukevan palvelujärjestelmän sekä ohjaamaan ja tukemaan asiakkaita heidän arjessaan ja elämäntilanteissaan. Varhaiskasvatuksen opettajan tehtäviin vaadittavat opinnot toteutetaan JAMKIssa vain päiväopintoina.

Koulutuksen sisältö

Ensimmäisenä opiskeluvuotena hankit perusosaamisen sosiaali- ja terveysalan asiakkuudesta, toimintaympäristöistä sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä. Toisena vuonna ammattiosaamisesi kehittyy varhaiskasvatuksen tehtävissä, asiakastyössä ja -palveluissa. Kolmantena ja neljäntenä vuonna hankit lisää ohjaus- ja yhteiskuntaosaamista, johtamisosaamista sekä kokemusta projekteista ja käytännön työelämästä. Opintojen loppuvaiheessa kasvatustyön osaamisesi laajenee ja syvenee itseäsi kiinnostavan kehittyvän asiantuntijuusalueen sekä opinnäytetyön parissa. 

Osaamisesi voi painottua opiskeluvalintojesi mukaan yhteen tai useampaan seuraavista:

  • varhaiskasvatustyö ja -pedagogiikka
  • lastensuojelu ja perhetyö
  • sosiaalialan yrittäjyys ja kansainvälinen työ
  • tiimi- ja lähijohtamistyö

Opinnot ovat käytännönläheisiä ja niihin kuuluu 45 opintopistettä harjoittelua koulun harjoittelutiloissa, kehittämisprojekteissa ja sosiaalialan työpaikoissa, palveluyksiköissä, päiväkodeissa tai kouluissa.

Päivätoteutuksen opiskelijat muodostavat opintojen alussa moniammatillisia tiimejä. Tiimissäsi opiskelee sosiaali- ja terveysalan eri tutkinto-ohjelmien opiskelijoita. Tiimit toimivat itseohjautuvasti ja vastuullisesti erilaisissa oppimistilanteissa, esimerkiksi projekteissa. Ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen tiimityöskentely jatkuu oman alan opiskelijoiden kanssa.

Tiimissä opitaan yhdessä tekemällä ja vuoropuhelun merkitys korostuu oppimisessa. Tiimin oma valmentaja tukee oppimista. Tiimiopiskelu sisältää dialogitreenejä, luentoja, tiimin yhteisiä ja myös yksilöllisiä oppimistehtäviä, tenttejä, verkko-opintoja sekä osallistumista työelämän hankkeisiin. Päivätoteutus edellyttää osallistumista opintoihin arkipäivisin.

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Sosionomi (AMK)

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Jyväskylän ammattikorkeakoulu on vetovoimainen ja kansainvälinen korkeakoulu. Yksiköitä ovat ammatillinen opettajakorkeakoulu, hyvinvointiyksikkö, liiketoimintayksikkö sekä teknologiayksikkö. Toimipisteet sijaitsevat eri puolilla Jyväskylää ja Saarijärven Tarvaalassa. JAMK tarjoaa korkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta, ammatillista opettajakoulutusta, avoimia ammattikorkeakouluopintoja ja täydennyskoulutusta. JAMKilla on kiinteät suhteet alueen yrityksiin...


Lue lisää oppilaitoksesta Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Rajakatu 35
40200 Jyväskylä

Arvioinnit

Sosionomi (AMK) | päivätoteutus ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.