Sivuston käyttötapa: Mobiili

Musiikin koulutus | Musiikkipedagogi | YAMK

Tampereen ammattikorkeakoulu
Yhteenveto
1 vuosi
Keväällä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Monimuotokoulutus
Tampere
Ylemmät AMK-tutkinnot

Musiikin koulutus | Musiikkipedagogi | YAMK

Musiikkipedagogin ylemmän AMK-tutkinnon tavoitteena on antaa sinulle valmiudet toimia musiikkialan vaativissa asiantuntija-, kehittämis- sekä johtotehtävissä. Musiikkipedagogi (ylempi AMK) -tutkinto nostaa kelpoisuustasoasi ja monipuolistaa sijoittumismahdollisuuksiasi työelämään.

Koulutuksen tavoitteet ja sisällöt peilaavat musiikkialan työelämässä tapahtuvia muutoksia ja vaatimuksia. Koulutuksen teemana on kehittyvä opettajuus musiikkialalla. Sinulla on mahdollisuus lähestyä teemaa taiteellisesti, pedagogisesti, tuotannollisesti tai soveltavaan tutkimukseen ja kehittämiseen painottaen.

Koulutuksen sisältö

Tutkinto-ohjelman sisältö rakentuu henkilökohtaisesta kehittämistehtävästä eli opinnäytetyöstä, syventävistä ammattiopinnoista ja vapaasti valittavista opinnoista.

Kehittyvä musiikkialan työelämäosaaminen, 25 op, sisältää musiikin osaamista syventäviä sekä ajankohtaisiin teemoihin kohdentuvia musiikkipedagogisia opintoja.Kehittyvän musiikin osaamisen syventymiskohteeksi voit valita yhden tai kaksi seuraavista aihealueista aiemman tutkintosi mukaisesti, yhteensä 10 op: instrumenttiosaaminen, kuoronjohto, musiikinteoria, säveltäminen, sovittaminen, musiikkiteknologia tai tapahtumatuotanto.

Musiikkipedagogiikan opinnot, yhteensä 15 op, laajentavat ja syventävät musiikkipedagogista osaamistasi työelämän tarpeiden ja uudistuvan musiikkialan opettajuuden tai pedagogisen johtamisen ja kehittämisen näkökulmista.

Vapaasti valittavia opintoja, 5 op, voit valita myös monialaisesti.

Sinulla on mahdollisuus painottaa opinnäytetyössäsi soveltavan tutkimus- ja kehittämistoiminnan osaamista käytännön taiteellisessa, pedagogisessa tai tuotannollisessa kontekstissa.

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Musiikkipedagogi (ylempi AMK)

Tampereen ammattikorkeakoulu

Tampereen ammattikorkeakoulu

Tampereen ammattikorkeakoulu

Tampereen ammattikorkeakoulu on yksi Suomen suurimmista ammattikorkeakouluista. Monialaisuus ja monimuotoisuus ovat TAMKin ominaispiirteitä. Koulutuksessa ja kehittämishankkeissa eri alojen osaamisia yhdistellään luovasti ja rohkeasti. TAMK keskittyy toiminnoissaan hyvinvoinnin ja terveyden, talouden ja tuotannon sekä oppimisen ja luovuuden edistämiseen. Katso vastaavia oppilaitoksia Lataa...


Lue lisää oppilaitoksesta Tampereen ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Tampereen ammattikorkeakoulu

Kuntokatu 3
33520 Tampere

Arvioinnit

Musiikin koulutus | Musiikkipedagogi | YAMK ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.