Sivuston käyttötapa: Mobiili

Sosiaali- ja terveysala | Kliinisen asiantuntijan koulutus | YAMK

Tampereen ammattikorkeakoulu
Yhteenveto
1,5 vuotta
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Monimuotokoulutus
Tampere
Ylemmät AMK-tutkinnot

Sosiaali- ja terveysala | Kliinisen asiantuntijan koulutus | YAMK

Valmistut terveysalan ylempään ammattikorkeakoulututkintoon. Saat valmiudet tutkimukselliseen kehittämiseen sekä projekti- ja innovaatiotoimintaan, lähijohtamiseen, ohjaus- ja konsultaatiotehtäviin sekä kliiniseen asiantuntijatyöskentelyyn. Kliinisiä asiantuntijoita tarvitaan yhä enemmän sosiaali- ja terveydenhuollon erilaisissa työ- ja toimintaympäristöissä, koska alan palvelujärjestelmät ja toimenkuvat muuttuvat ja kehittyvät. 

Tutkinto-ohjelma antaa sinulle valmiuksia hankkia tutkittua tietoa toiminnan perustaksi, arvioida kriittisesti oman alasi toimintaa ja kehittämistarpeita sekä kehittää toimialaa näyttöön perustuen.

Tutkinnon osaaminen vastaa kansainvälistä asiantuntijasairaanhoitajan Advanced Practice Nurse (APN) -osaamista.

Koulutuksen sisältö

TAMKin ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot sisältävät 30 op syventäviä substanssialan ammattiopintoja. Ne antavat mahdollisuuden syventää kliinisen asiantuntijan osaamistasi sekä teoriassa että kyvyssä soveltaa teoriaa käytäntöön.

Osa syventävistä ammattiopinnoista (25 op) on yhteisiä TAMKin muiden YAMK-koulutusten kanssa. Näitä johtamiseen ja esimiestyöhön sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan liittyviä opintoja voit valita oman kiinnostuksesi ja aikataulusi mukaan.

Opintoihin kuuluu 2 - 4 lähipäivää kuukaudessa. YAMK-opiskelu on pitkälti itsenäistä työskentelyä, etä- ja verkko-opiskelua sekä tiimityöskentelyä. Lähipäivien lisäksi opiskelu vaatii paljon aikaa ja itseohjautuvaa opiskeluvalmiutta.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT).

Sinulla on mahdollisuus hakea muualla hankitun osaamisen tunnustamista silloin, kun osaaminen on koulutuksen opintojakson tavoitteiden mukaista. Koulutuksen aikana sinulle annetaan tarkempi ohjeistus AHOT-menettelyyn.

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK

Tampereen ammattikorkeakoulu

Tampereen ammattikorkeakoulu

Tampereen ammattikorkeakoulu

Tampereen ammattikorkeakoulu on yksi Suomen suurimmista ammattikorkeakouluista. Monialaisuus ja monimuotoisuus ovat TAMKin ominaispiirteitä. Koulutuksessa ja kehittämishankkeissa eri alojen osaamisia yhdistellään luovasti ja rohkeasti. TAMK keskittyy toiminnoissaan hyvinvoinnin ja terveyden, talouden ja tuotannon sekä oppimisen ja luovuuden edistämiseen. Katso vastaavia oppilaitoksia Lataa...


Lue lisää oppilaitoksesta Tampereen ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Tampereen ammattikorkeakoulu

Kuntokatu 3
33520 Tampere

Arvioinnit

Sosiaali- ja terveysala | Kliinisen asiantuntijan koulutus | YAMK ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.

Tämäkin voisi kiinnostaa sinua...

Opiskele Diakissa!

Opiskele Suomen suurimmassa sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulussa. Hae yhteishaussa 18.3.–1.4.