Sivuston käyttötapa: Mobiili

Ensihoitaja (AMK) | monimuotototeutus

LAB-ammattikorkeakoulu
Yhteenveto
4 vuotta
Keväällä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Monimuotototeutus
Lappeenranta
AMK-tutkinnot, monimuoto-opinnot

Ensihoitaja (AMK) | monimuotototeutus

Tavoite

Haluatko opiskella ensihoitajaksi verkkopainotteisesti?

LAB-ammattikorkeakoulun verkkopainotteisessa koulutuksessa opiskelet teoriaopinnot verkko-opetusmenetelmiä hyödyntäen ja osallistuen säännöllisesti ryhmäsi verkkotapaamisiin etukäteen ilmoitettuina ajankohtina. Tämän lisäksi opiskeluusi kuuluu hoitotyön taitojen harjoittelua ammattikorkeakoulun oppimis- ja simulaatiotiloissa, jotka toteutuvat lähiopetuksena sovitusti joko Lappeenrannan tai Lahden kampuksilla.  Ensihoitajakoulutuksesta yli kolmannes on ammatillista harjoittelua aidossa hoitotyön ja ensihoidon ympäristössä. Opiskelu verkkopainotteisessa ensihoitajakoulutuksessa edellyttää sinulta itseohjautuvuutta, hyvää ajanhallintakykyä ja valmiutta opiskella itsenäisesti.

LAB-ammattikorkeakoulusta valmistuneena ensihoitajana olet ensihoidon asiantuntija, jolla on sekä ensihoidon että sairaanhoidon osaaminen. Teoreettisten opintojen lisäksi opiskeluusi kuuluu hoitotyön taitojen harjoittelua, joka toteutuu ammattikorkeakoulun oppimis- ja simulaatiotiloissa. Opiskelun aikana opit myös hyödyntämään hoitotyön uusia teknisiä innovaatioita ja ihmisen toimintakykyä tukevia älykkäitä hyvinvointiteknologian ratkaisuja. Ensihoitajakoulutuksesta yli kolmannes on ammatillista harjoittelua aidossa hoitotyön ympäristössä.

Ensihoitajana autat äkillisesti sairastuneita ja kiireellistä hoitoa tarvitsevia potilaita sekä sairaalassa että sairaalan ulkopuolella. Tunnistat ja ennakoit potilaan henkeä uhkaavat tilanteet ja osaat toimia tilanteen edellyttämällä tavalla. Kiireettömillä ensihoitotehtävillä osaat arvioida potilaan palvelu- ja hoidontarpeen, suunnitella jatkohoidon ja ohjata potilasta tarkoituksenmukaisen avun piiriin.

Ensihoitajan on osattava toimia hoitotilanteissa sekä itsenäisesti että osana hoitotiimiä. Työssä on oltava valmis tekemään itsenäisiä, tutkittuun tietoon ja hoito-ohjeisiin perustuvia päätöksiä. Ensihoitajana voit työskennellä myös tiimin johtajana. Työ vaatii paineensietokykyä sekä valmiutta toimia johdonmukaisesti myös vaikeissa ja yllättävissä tilanteissa. Lisäksi työssä tarvitaan hyvää fyysistä ja psyykkistä työkykyä.

LAB-ammattikorkeakoulun ensihoitajakoulutus on sitoutunut edistämään kestävän kehityksen tavoitteita toiminnassaan. Tavoitteena on, että LAB-ammattikorkeakoulusta valmistuu aikanaan terveydenhuollon ammattilaisia, jotka osaavat toimia ammatissaan kestävän kehityksen tavoitteiden ja periaatteiden mukaisesti. Opintojesi aikana opit konkreettisesti tekemään kestävän kehityksen mukaisia päätöksiä terveydenhuollon ammattilaisena.

Halutessasi voit suorittaa osan opinnoistasi kansainvälisessä opiskelijavaihdossa.

Ensihoitaja (AMK) tutkinto antaa sinulle pätevyyden toimia sairaanhoitajana kaikkialla Euroopan unionin alueella.

Tule rohkeasti mukaan edelläkävijöiden joukkoon!

Sisältö

LABin ensihoitajakoulutus vastaa tulevaisuuden ensihoitajan osaamisvaatimuksiin. Opinnot perustuvat tutkittuun tietoon, jolla varmistetaan tarvittava teoreettinen ja käytännön hoitotyön osaaminen.

Ensimmäisenä opiskeluvuonna perehdyt turvalliseen ja eettiseen hoitotyöhön teoriassa, käytännön harjoituksissa ja oikeissa asiakas- ja potilastilanteissa. Lisäksi vahvistat tiedonhankinnan ja viestinnän osaamistasi.

Opintojen edetessä opit erilaisia kliinisessä työssä tarvittavia taitoja, ja toisena opiskeluvuonna pääset soveltamaan oppimaasi ensihoidon perustason harjoittelussa ambulanssissa. Toisen lukuvuoden lopussa järjestetään perustason ensihoidon osaamisen arviointi, jonka suorittamisen jälkeen voit hakea kesä- ja keikkatöihin perustason ensihoitoon.

Kahden viimeisen opiskeluvuoden aikana opiskelet hoitotason ensihoitoa ja sairaanhoitotyön erityiskysymyksiä, kuten lasten hoitotyötä, päivystyshoitotyötä ja tehohoitoa. Pääpaino on hoitotason ensihoito-opinnoissa, viranomaisyhteistyössä ja ensihoidon tilannejohtamisessa.

Opintojesi päätteeksi suoritat valtakunnallisen hoitotason tentin ja osoitat osaamisesi simuloiduissa ensihoitotilanteissa.

Ensihoitajakoulutus sisältää myös yleissairaanhoitajan työhön vaadittavat opinnot. LABissa sairaanhoitajakoulutus painottuu vahvaan kliiniseen osaamiseen ja potilasturvallisuuteen, joiden osaamista vahvistetaan läpi opintojen uudenaikaisessa simulaatiokeskuksessamme.

Lähde: Opintopolku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Ensihoitaja (AMK)

LAB-ammattikorkeakoulu

LAB-ammattikorkeakoulu

LAB-ammattikorkeakoulussa voi opiskella sosiaali- ja terveysalaa, tekniikkaa, liiketaloutta, hotelli-, ravintola ja matkailualaa sekä muotoilua, taidetta ja visuaalista viestintää. LABin Muotoiluinstituutti jatkaa Lahden Muotoiluinstituutin ja Imatran taidekoulun pitkiä perinteitä. Lisäksi LAB-ammattikorkeakoulu tarjoaa kaikille avoimia korkeakouluopintoja avoimessa AMK:ssa sekä täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia jo korkeakoulututkinnon suorittaneille.  LABilla on...


Lue lisää oppilaitoksesta LAB-ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

LAB-ammattikorkeakoulu

Kirkkokatu 27
15140 Lahti


Arvioinnit
Arvioinnit
Ensihoitaja (AMK) | monimuotototeutus ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.

Oppilaitoksen arvioinnit
(3,7)
Perustuu 4 arviointiin
Näytä oppilaitoksen kaikki arvioinnit
}