Sivuston käyttötapa: Mobiili

Sosionomi (AMK) | päivätoteutus

Saimaan ammattikorkeakoulu
Yhteenveto
3,5 vuotta
Syksyisin
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Päiväopinnot
Lappeenranta
AMK-tutkinnot, päiväopinnot

Sosionomi (AMK) | päivätoteutus

Sosionomina työskentelet lähellä ihmistä hänen arjessaan.

Sosionomikoulutus antaa laaja-alaiset perustiedot ja -taidot sosionomin työhön ja kouluttaa luovia, teoreettiset perusteet hallitsevia sosiaalialan ammattilaisia. Opit työssä tärkeitä vuorovaikutus-, ilmaisu-, ohjaus- ja työelämätaitoja. Perehdyt eri elämäntilanteissa ilmeneviin kasvatuksen, opetuksen, ohjauksen ja sosiaalisen tuen tarpeisiin.

Opintojen jälkeen olet hyvinvointialan moniosaaja. Ohjaat luovasti asiakkaita ja ryhmiä. Suunnittelet, kehität ja tuotat palveluja. Osaat suunnitella ja toteuttaa projekteja. Saat opinnoista valmiuksia myös sosiaalialan yrityksen perustamiseen ja yrittäjänä toimimiseen.

Saimaan ammattikorkeakoulun sosionomikoulutuksessa perehdyt eri elämäntilanteissa ilmeneviin kasvatuksen, opetuksen, ohjauksen ja sosiaalisen tuen tarpeisiin. Samalla opit menetelmiä, joilla edistetään asiakkaiden ja heidän läheistensä sosiaalista selviytymistä.

Teoriapohjaa tuovat mm. psykologian, kasvatustieteen, erityispedagogiikan, sosiologian ja sosiaalipedagogiikan opinnot sekä menetelmäopinnot. Käytännön työvälineitä saat esimerkiksi verkostotyömenetelmistä, elämyspedagogiikasta ja toiminnallisista menetelmistä. Opiskelussa korostetaan teorian ja käytännön yhdistämistä ja tutkivaa työotetta. Koulutusta suunnitellaan yhdessä työelämän kanssa niin, että koulutus vastaa työelämän muutoksiin ja kehittää työkäytäntöjä.

Opetus toteutetaan nykyaikaisin metodein esimerkiksi simulaatio-oppimisympäristössä sekä projektiopintojen ja toiminnallisten menetelmien avulla. Osa opinnoista on kirjallisia tehtäviä tai verkko-opintoja.

Saimaan ammattikorkeakoulun sosiaalialan opiskelijat ovat heti ensimmäisestä opiskeluvuodesta lähtien mukana oikeissa työelämäprojekteissa. Opintoihin sisältyy 48 opintopistettä eli yhteensä noin 32 viikkoa harjoittelua käytännön työelämässä. Harjoittelujen aikana nousseita kysymyksiä käydään läpi ryhmissä ja ohjaavien opettajien kanssa.

Osa opinnoista tai harjoittelusta on mahdollista suorittaa ulkomailla Saimaan ammattikorkeakoulun yhteistyökorkeakouluissa.

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Sosionomi (AMK)

Saimaan ammattikorkeakoulu

Saimaan ammattikorkeakoulu

Saimaan ammattikorkeakoulu

Vuoden 2020 alussa Saimaan ammattikorkeakoulun nimi vaihtuu LAB-ammattikorkeakouluksi. Saimaan ammattikorkeakoulu on kansainvälinen korkeakoulu, joka tarjoaa kansainvälistä ja käytännönläheistä koulutusta viidellä eri alalla: tekniikassa, sosiaali- ja terveysalalla, liiketaloudessa, hotelli- ja ravintola-alalla sekä kuvataiteessa. Kokonaan englanninkielisen tutkinnon voi tehdä neljässä koulutusohjelmassa. Päiväopetuksen...


Lue lisää oppilaitoksesta Saimaan ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Saimaan ammattikorkeakoulu

Skinnarilankatu 36
53850 Lappeenranta

Arvioinnit

Sosionomi (AMK) | päivätoteutus ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.

Tämäkin voisi kiinnostaa sinua...

Haku rikosseuraamusalan koulutukseen tammikuussa

Tutkintokoulutus valmistaa vartijaksi – monipuolisia ominaisuuksia ja taitoja vaativaan ihmissuhdetyöhön. Tutustu ja hae 2.–28.1.2020!

Lue lisää