Kandidatprogrammet i pedagogik: lärare inom småbarnspedagogik

Helsingin yliopisto
Yhteenveto
3+2 år
ruotsi
Möjlighet till studiestöd
Syksy
Viimeinen hakuaika: Gemensam ansökan
marker Hakuaika käynnissä
   
Lähiopetus
Helsinki
Kandi- ja maisteriohjelmat

Kandidatprogrammet i pedagogik: lärare inom småbarnspedagogik

  • Är du intresserad av fostran, utbildning, undervisning och lärande? 
  • Har du som mål att bli lärare inom småbarnspedagogik? 
  • Vill du arbeta med uppgifter som kräver pedagogisk expertis?  

I så fall är kandidatprogrammet i pedagogik ditt utbildningsprogram. Studieinriktningen för lärare inom småbarnspedagogik är ett av kandidatprogrammets ansökningsobjekt och en av dess studieinriktningar.  

När du har utexaminerats från studieinriktningen för lärare inom småbarnspedagogik

  • är du behörig lärare inom småbarnspedagogik 
  • är du förtrogen med filosofi, historia, samhällsfrågor och kultur som grund för fostran och utbildning 
  • har du förutsättningar att kritiskt granska och analysera småbarnspedagogiska fenomen. 

Vid Helsingfors universitets svenskspråkiga studieinriktning för lärare inom småbarnspedagogik ligger fokus på flerspråkighetsfostran och mångfald samt på social rättvisa i den svenskspråkiga småbarnspedagogiska verksamheten. Studieinriktningens värdegrund formas av demokrati, rättvisa och jämlikhet. Utbildningens utgångspunkter är kritiskt vetenskapligt tänkande, mångvetenskaplighet, kulturell mångfald och internationalitet. 

Kandidatprogrammet i pedagogik ger dig baskunskaper och färdigheter i vetenskapsområdets karaktär och de viktigaste teorierna, begreppen och forskningsmetoderna. Du förstår dig på förhållandet mellan teori och praktik och du kan tillämpa ett vetenskapligt tanke- och tillvägagångssätt i olika uppdrag.   

Undervisningen grundar sig på färska och högklassiga inhemska och internationella forskningsrön. Undervisningsmetoderna är mångsidiga och inspirerande.   

Efter kandidatexamen har du goda förutsättningar att fortsätta dina studier och upprätthålla och utveckla de yrkeskunskaper och kompetenser som du har förvärvat. 

Kandidatprogrammet i pedagogik har sex finskspråkiga och tre svenskspråkiga studieinriktningar. Varje studieinriktning utgör ett separat ansökningsmål. Du genomför dina studier och avlägger examen inom den studieinriktning som du antagits till.  

De finskspråkiga studieinriktningarna är erityispedagogiikka, kotitalousopettaja, käsityönopettaja, luokanopettaja, varhaiskasvatuksen opettaja samt yleis- ja aikuiskasvatustiede. De svenskspråkiga studieinriktningarna är allmän pedagogik och vuxenpedagogik, lärare inom småbarnspedagogik och klasslärare.

Karriärmöljligheter

En pedagogie kandidatexamen ger yrkesmässig kompetens inom det småbarnspedagogiska området. Utbildningen ger behörighet att arbeta som lärare inom småbarnspedagogik inom dagvård och förskola, och den ger också färdigheter för uppdrag inom det småbarnspedagogiska området som kräver lämplig högskoleexamen, t.ex. inom administration. 

Kandidatexamen är en förutsättning för att kunna avlägga magisterexamen. 

Kompetens

När du har slutfört pedagogie kandidatexamen (180 studiepoäng) blir du behörig lärare inom småbarnspedagogik. Pedagogie kandidatexamen ger behörighet att arbeta som lärare inom småbarnspedagogik med barn i åldern 0–6 år och i förskola.

Hakeminen

Ansökan via www.studieinfo.fi.

Tutkinto / todistus

Pedagogie kandidat och magister

Helsingin yliopisto

Helsingin yliopisto 

Helsingin yliopisto on Suomen vanhin ja koulutustarjonnaltaan monipuolisin tiedekorkeakoulu, joka on perustettu vuonna 1640. Helsingin yliopisto tarjoaa yhteensä 31 kandi- ja 33 maisteriohjelmaa, joiden opetus on joko kokonaan suomeksi ja/tai ruotsiksi. Lisäksi voit opiskella englanninkielisessä kandiohjelmassa, Bachelor's Programme in Science....


Lue lisää oppilaitoksesta Helsingin yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Helsingin yliopisto

Arvioinnit
Kandidatprogrammet i pedagogik: lärare inom småbarnspedagogik ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.