Sivuston käyttötapa: Mobiili

Opiskelupaikka hakusessa? Tsekkaa kesän lisähaku ja nappaa opiskelupaikka syksyksi! 📚🍂

Kasvatustieteiden kandiohjelma: erityispedagogiikka

Helsingin yliopisto
Yhteenveto
3+2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Lähiopetus
Päiväopinnot
Helsinki
Kandiohjelmat

Video

   
Helsingin yliopisto

Kasvatustieteiden kandiohjelma: erityispedagogiikka

  • Kiinnostaako sinua oppimisvaikeudet ja oppimisen tukeminen?
  • Onko tavoitteenasi valmistua erityisopettajaksi tai erityispedagogiikan asiantuntijaksi?

Koulutusohjelmasi on silloin kasvatustieteiden kandiohjelma, jossa erityispedagogiikan opintosuunta on yksi hakukohde. 

Erityispedagogiikan opintosuunnassa kouluttaudut vuorovaikutustaitoiseksi, monialaiseksi ja joustavaksi asiantuntijaksi, joka ymmärtää erityispedagogiikan olemuksen laajassa kontekstissa. Opinnoissasi perehdyt ihmisen kehitykseen, oppimiseen ja opetettavuuteen ja niitä tukeviin sekä mahdollista riskiä aiheuttaviin tekijöihin.

Valmistuessasi erityispedagogiikan opintosuunnasta 

  • Ymmärrät oppimisen erilaisia edellytyksiä ja haasteita.
  • Osaat tukea erilaisia oppijoita pedagogisin keinoin sekä tarkastella oppimisen yksilöllisiä kehityspolkuja, oppimisvaikeuksia ja niiden ennaltaehkäisyä.
  • Sinulla on syvällinen ymmärrys erityispedagogiikan merkityksestä tasa-arvoisten koulutusmahdollisuuksien luojana ja osaat edistää oppimisen suunnittelua ja toteutusta erilaisten oppimisen edellytysten lähtökohdista.
  • Kasvatustieteiden kandiohjelma antaa sinulle perustiedot ja -taidot tieteenalan luonteesta, keskeisistä teorioista, käsitteistä ja tutkimusmenetelmistä.

Ymmärrät teorian ja käytännön välisen suhteen ja osaat soveltaa tieteellistä ajattelu- ja toimintatapaa erilaisissa tehtävissä. Koulutusohjelman opetus perustuu uusimpaan, korkeatasoiseen kotimaiseen ja kansainväliseen tutkimukseen. Opetustavat ovat monipuolisia ja innostavia. Kanditutkinnon suoritettuasi sinulla on hyvät valmiudet sekä opintojen jatkamiseen, että saavutetun osaamisen ja ammattitaidon ylläpitämiseen ja kehittämiseen.

Kasvatustieteiden kandiohjelmassa on kuusi suomenkielistä ja kolme ruotsinkielistä opintosuuntaa. Jokainen opintosuunta on oma hakukohteensa. Opiskelija suorittaa opintonsa ja tutkintonsa siinä opintosuunnassa, johon on tullut valituksi. Suomenkieliset opintosuunnat ovat erityispedagogiikka, kotitalousopettaja, käsityönopettaja, luokanopettaja, varhaiskasvatuksen opettaja sekä yleinen ja aikuiskasvatustiede. Ruotsinkieliset opintosuunnat ovat allmän pedagogik och vuxenpedagogik, lärare inom småbarnspedagogik ja klasslärare.

Uramahdollisuudet

Erityispedagogiikan opiskelija saa valmiuksia toimia koulutuksen ja kasvatuksen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa, erityisesti erityispedagogisia näkökohtia huomioon ottaen. Mahdollisia tehtäviä ovat mm. hallinto-, ohjaus- ja tutkimustehtävät kasvatus-, sosiaali- ja terveydenhoitoalalla. Erityispedagogiikan opintosuunnasta kasvatustieteen maisteriksi erityisopettajasuuntautumisen mukaan valmistuneet voivat toimia erityisopettajan tehtävissä. Kandidaatin tutkinnon suorittaminen on edellytyksenä maisterin tutkinnon suorittamiselle.

Pätevyys

Erityispedagogiikan opintosuunnan erityisopettajasuuntautumisessa suoritetut kandidaatin ja maisterin tutkinnot yhdessä sisältävät yliopistojen tutkinnoista annetun asetuksen (794/2004, § 19) mukaiset erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot (60 op) ja opettajan pedagogiset opinnot (60 op). Kandidaatin ja maisterin tutkinnot antavat siis yhdessä kelpoisuuden antaa osa-aikaista erityisopetusta eli toimia laaja-alaisena erityisopettajana. 

Laaja-alainen erityisopetus tarkoittaa erityisopetusta oppilaille, jotka muuten ovat tavallisessa luokkaopetuksessa. Opetus voi olla pienryhmä- ja yksilöopetusta sekä yhteisopetusta. Näillä oppilailla on haasteita yleisesti oppimisessa tai jossakin oppiaineessa. Tällöin erityisopetus on oppilaalle osa-aikaista erityisopetusta, eikä hän ole erityisopetuksessa kokopäiväisesti.

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri

Helsingin yliopisto

Helsingin yliopisto – opiskele maailman parhaaksi

Voit opiskella Helsingin yliopistossa 33 kandi- ja 33 maisteriohjelmassa, joiden opetus on joko kokonaan suomeksi ja/tai ruotsiksi. Lisäksi yliopistossa voi opiskella englanninkielisessä kandiohjelmassa, Bachelor's Programme in Science. Englanninkielisiä maisteriohjelmia yliopistolla on 34. Lähes kaikissa koulutusohjelmissa on tarjolla useiden tieteenalojen sisältöjä....


Lue lisää oppilaitoksesta Helsingin yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Helsingin yliopisto

Arvioinnit
Kasvatustieteiden kandiohjelma: erityispedagogiikka ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.