Kesän lisähaku on auki! Tutustu koulutuksiin ja nappaa opiskelupaikka syksyksi! 🤩

Kandi- ja maisteriohjelmat
Ei arviointeja

Kotimaiset kielet ja kirjallisuus: nordisk litteratur

Helsingin yliopisto, paikassa Helsinki
Pituus
3+2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
3+2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
Toteutustapa
Lähiopetus

Kotimaiset kielet ja kirjallisuus: nordisk litteratur

Oletko kiinnostunut kielistä ja kirjallisuudesta? Haaveiletko opettajan, toimittajan, kirjailijan tai tiedottajan urasta tai tehtävistä kirjasto- tai kulttuurialalla? Entä vähemmistökieliä ja monikielisyyttä ymmärtävän kielentutkijan tai asiantuntijan työstä? Kandiohjelmassa voit oman kiinnostuksesi mukaan valita opintosuunnaksesi joko kielen tai kirjallisuuden tai opiskella kumpaakin. Tämä kandiohjelma antaa sinulle mahdollisuuden opiskella äidinkielen ja kirjallisuuden opettajaksi, suomi toisena ja vieraana kielenä -opettajaksi, finskan (suomi toisena kotimaisena kielenä) opettajaksi tai ruotsin opettajaksi.

Kandiohjelman opintosuunnat ovat suomen kielisuomalais-ugrilaiset kielet ja kulttuuritkotimainen kirjallisuusSuomen kieli ja kulttuuri   (koulusivistyskieli muu kuin suomi), pohjoismaiset kielet (ruotsi toisena kotimaisena kielenä), nordiska språk (ruotsi äidinkielenä) ja nordisk litteratur. Kielten opintosuunnissa suomi tai ruotsi voi olla äidinkielesi tai toinen kielesi, ja opinnoissa syvennät tietojasi näistä kielistä. 

Suomalais-ugrilaisista kielistä voit opiskella viroa, unkaria ja saamea, pohjoismaisista kielistä norjaa, tanskaa sekä islannin kieltä, joista sinulla ei tarvitse olla aiempia opintoja. Kandiohjelmassamme voit opiskella myös romanikieltä. Kielten kautta tutustut myös kielialueiden kirjallisuuteen ja kulttuuriin. Opintojen kuluessa opit tarkastelemaan sekä puhuttua että kirjoitettua kieltä ja niiden vaihtelua ja historiaa sekä saat valmiudet analysoida ja editoida kieltä ja sen käyttöä eri yhteyksissä. 

Opintojen jälkeen ymmärrät kielen, kielitaidon ja kirjallisuuden merkityksen yksilölle ja yhteiskunnalle ja sinulla on näkemys myös kaksi- ja monikielisyydestä ja sen merkityksestä. Osaat soveltaa oppimaasi kieleen ja kulttuuriin liittyvissä asiantuntijatehtävissä.

Kotimaisen kirjallisuuden opinnot perehdyttävät sinut suomalaiseen kirjallisuuteen ja kirjallisuudentutkimuksen teorioihin ja kouluttavat sinusta kaunokirjallisten tekstien kriittisen lukemisen asiantuntijan. Koulutus tähtää opetus- ja tutkimusammatteihin  sekä monenlaisiin tehtäviin eri kulttuurialoilla. Kuten kandiohjelman muut opintosuunnat, kotimaisen kirjallisuuden opintosuunta antaa valmiuksia myös toimittaja- ja tiedotustehtäviin, kirjastoalalle sekä kulttuurihallinnon alueille.

Pohjoismaisen kirjallisuuden opinnot avaavat sinulle ovet Pohjoismaisen kirjallisuuden historiaan ja nykytilaan, opit lukemaan kirjallisuutta analyyttisesti ja kriittisesti sekä ymmärtämään kirjallisuuden tehtävät ja merkityksen yhteiskunnassa. Tutustut myös kirjallisuudentutkimuksen teorioihin ja metodeihin. Samalla saat hyvät valmiudet toimia kirjallisuuden ja kulttuurin parissa Suomessa, Ruotsissa tai muissa Pohjoismaissa.

Uramahdollisuudet

Kandiohjelma ja valitsemasi maisteriohjelma valmistavat monipuolisiin opetustehtäviin eri koulutusasteilla ja aikuiskoulutuksessa. Ne tarjoavat myös valmiuksia tiedotuksen, viestinnän ja kustannusalan töihin, kirjasto- ja tutkimustyöhön sekä erilaisiin kulttuurialan tehtäviin. Myös hallinnon alalla tarvitaan yhä enemmän kielen ja kulttuurin asiantuntijoita erilaisissa suunnittelu- ja koordinointitehtävissä Suomessa ja ulkomailla. Kandiohjelmalla on haettavana useita työharjoittelupaikkoja, ja sillä on hyvät yhteydet työelämään. Työelämätietoutta ja -yhteyksiä pidetään yllä aktiivisesti ja niitä kehitetään jatkuvasti erilaisilla työelämäkursseilla sekä harjoittelun ja mentoroinnin avulla.

Pätevyys

Äidinkielen ja kirjallisuuden sekä suomi toisena ja vieraana kielenä -opettajien pätevyysvaatimukset ovat samat. Pätevyyteen vaaditaan opintoja suomen kielestä tai Suomen kielestä ja kulttuurista ja kirjallisuusaineesta sekä puheviestinnästä: 

 • suomen kielen tai Suomen kielen ja kulttuurin perus- ja aineopinnot  
 • kotimaisen kirjallisuuden tai yleisen kirjallisuustieteen perus- ja aineopinnot  
 • puheviestinnän opinnot 10 op  
 • suomen kielen, Suomen kielen ja kulttuurin, kotimaisen kirjallisuuden tai yleisen kirjallisuustieteen syventävät opinnot  
 • opettajan pedagogiset opinnot (60 op, oikeus pedagogisiin opintoihin haetaan erikseen opintojen aikana) ja  
 • ylempi korkeakoulututkinto (esim. FM). 

Ruotsi toisena kotimaisena kielenä -opettajan pätevyyteen edellytetään  

 • opetettavan aineen opinnot (pohjoismaisten kielten perus-, aine- ja syventävät opinnot)  
 • opettajan pedagogiset opinnot (60 op, oikeus pedagogisiin opintoihin haetaan erikseen opintojen aikana) ja  
 • ylempi korkeakoulututkinto (esim. FM). 

Kääntäjän ammatista kiinnostuneet voivat kandidaatintutkinnon suoritettuaan hakeutua Kääntämisen ja tulkkauksen maisteriohjelmaan.

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

 • Lähiopetus
 • Helsinki
 • Viimeinen hakuaika: Yhteishaku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri

Helsingin yliopisto
Fabianinkatu 33
00014 Helsinki

Helsingin yliopisto 

Helsingin yliopisto on Suomen vanhin ja koulutustarjonnaltaan monipuolisin tiedekorkeakoulu, joka on perustettu vuonna 1640. Helsingin yliopisto tarjoaa yhteensä 31 kandi- ja 33 maisteriohjelmaa, joiden opetus on joko kokonaan suomeksi ja/tai ruotsiksi. Lisäksi voit opiskella englanninkielisessä kandiohjelmassa, Bachelor's Programme in Science....

Lue lisää oppilaitoksesta Helsingin yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu