Sivuston käyttötapa: Mobiili

Magisterprogrammet i kultur och kommunikation

Helsingin yliopisto
Yhteenveto
2 vuotta
ruotsi
Opintotukikelpoinen
Hösten
   
Lähiopetus
Heltid
Helsinki
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat

Video

Framtiden är tvärvetenskaplig! - Så tänker vi på Magisterprogrammet i kultur och kommunikation vid humanistiska fakulteten vid Helsingfors universitet, ett svenskspråkigt tvärvetenskapligt magisterprogram. Programmets koppling till arbetslivet är mycket stark och vi kan stoltsera med att 97 % av våra alumner har funnit arbete inom sitt eget fält!

Helsingin yliopisto

Magisterprogrammet i kultur och kommunikation

Mål

Kultur och kommunikation är det svenskspråkiga magisterprogram vid Helsingfors universitet där undervisning och forskning i historia, nordiska språk, nordisk litteratur och Nordenstudier kombineras. Den tvärvetenskapliga grunden stärks även av filosofiska och journalistiska avsnitt i programmet. Vi erbjuder en mångsidig utbildning i förståelse av kultur och kommunikation utgående från historiska, litterära, språkliga, filosofiska och mediala aspekter.

Utgångspunkten för undervisningen är dels att fostra studenterna till ett kritisk tänkande som baserar sig på en vetenskaplig grundsyn, dels att stöda studenterna att utveckla särskilda färdigheter som behövs i yrkeslivet.

Vi har en mångvetenskaplig uppläggning, men lärandemålen ser något olika ut beroende på om du väljer historia, språk, litteratur eller Nordenstudier som ditt specialiseringsområde i magisterprogrammet.

Lärandemålen för magisterprogrammet i kultur och kommunikation:

  • Du har breda färdigheter i att tolka och analysera text, bild och mänsklig kommunikation i allmänhet.
  • Du har utvecklat generella färdigheter att tänka kritiskt, samarbeta i grupp, bearbeta information, producera texter och hålla muntliga presentationer.
  • Du har även djupa teoretiska kunskaper inom ditt vetenskapsområde. Som språkvetare förstår du språkets betydelse för människan, kulturen och samhället. Som litteraturvetare har du förmågan att läsa, skriva och tänka kritiskt kring kulturella och språkliga fenomen. Som historiker förstår du det förflutnas komplexa natur och har förmågan att kritiskt granska och bearbeta information för olika ändamål. Som Nordenspecialist har du förmågan att betrakta Norden som en helhet ur ett samhälleligt och kulturellt perspektiv, med betoning både på aktuella fenomen och historisk kunskap.
  • Du har de kunskaper och färdigheter som krävs för att du självständigt ska kunna bedriva vetenskapligt arbete och skriva en magisteravhandling.
  • Du har en hög språklig kompetens i att uttrycka dig på svenska både i skrift och tal. Detta gäller både om du har svenska som förstaspråk och som andraspråk.
  • Du har breda kunskaper om de andra vetenskapsgrenarna som programmet omfattar.

Frågor du kan ställas inför under studierna är:

  • Hur ser svenskan ut i dag och hur såg den ut förr? Vad innebär två- och flerspråkighet? Hur ser bra svenskundervisning ut? Kommer de digitala medierna att förändra vårt språk och vår litteratur?
  • Vad säger dagens nordiska litteratur och litterära institution om människans relation till samhället, historien, miljön, kärleken? På vilka sätt är den finlandssvenska litteraturen unik i världslitteraturen?
  • Hur används och missbrukas historiska händelser och traditioner i dagens värld? Hur påverkar myter och historiska föreställningar vår världsbild? Är det möjligt att kombinera historia och kulturfenomen med digitala spel?
  • Vad är Norden och hur har begreppet tolkats och förändrats? Vad är nordisk kultur? Hur har det historiska Norden utvecklats? Vad är unikt eller kännetecknande för Norden?

Med den här expertisen är du färdig att arbeta och påverka i samhället som bland annat informatör, redaktör, kulturjournalist, språkforskare, språkvårdare, litteraturforskare, historiker, kulturförmedlare, eller Nordenspecialist.

Utbildningens innehåll

På magisternivån finns det många valmöjligheter, så att du kan studera det du själv främst är intresserad av och sådant som du tror dig ha nytta av i arbetslivet.

Eftersom programmet är tvärvetenskapligt, uppstår det även synergieffekter och möjligheter till innovativa grepp och avhandlingsämnen utanför studielinjernas traditionella tyngdpunktsområden.

Du som valt studieinriktningen för nordiska språk kan fördjupa dina kunskaper om svenska språkets historia, dialekter och slang, våra ortnamn och personnamn, svenskans ställning i Finland och i världen, språkideologi och språket i samhället, hur man skriver bra och talar övertygande, hur samtal fungerar, språket i sociala medier och om språkkontakt och flerspråkighet.

Du som valt studieinriktningen för litteratur kan fördjupa dig i litteraturhistoria, litteraturteori och litteraturforskning. Bland våra delområden finns bland annat barnlitteratur, populärlitteratur, feministisk litteraturteori och lyrikteori.

Om du valt studieinriktningen för historia kan du fördjupa dig i idéhistoria, kulturhistoria eller i ekonomisk, global eller politisk historia. Särskilda delområden är även historiebruk, samtidshistoria och historia i digitala kulturer.

Du som valt studieinriktningen för Nordenstudier fördjupar dig i en studieriktning i kultur- och områdesforskning som erbjuder kunskap om de nordiska länderna skilt för sig, Norden som helhet, eller det nordliga i en vidare mening. Utbildningen betraktar Norden ur ett samhälleligt och kulturellt perspektiv med betoning både på aktuella fenomen och historisk kunskap. Den samlande tanken är att Nordenstudierna utgår från ett område, inte vetenskapliga discipliner. Exkursionskurser är en central del av undervisningen.

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Filosofie magister, Filosofian maisteri

Helsingin yliopisto

Helsingin yliopisto

Helsingin yliopisto – opiskele maailman parhaaksi

"Yhtenä maailman johtavista monitieteisistä yliopistoista uskomme ajattelun voimaan muuttaa asenteita, ihmisiä ja yhteiskuntaa – maailman parhaaksi. Tavoitteemme on tuottaa ja jakaa tietoa, joka auttaa ratkaisemaan meitä kaikkia koskettavia maailmanlaajuisia haasteita. Olemme edelläkävijöitä esimerkiksi ilmastotutkimuksessa ja maailman kärkeä syöpähoitojen mekanismien ymmärtämisessä."...


Lue lisää oppilaitoksesta Helsingin yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Helsingin yliopisto

Arvoinnit
Magisterprogrammet i kultur och kommunikation ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.

Saatat olla kiinnostunut myös näistä: