Sivuston käyttötapa: Mobiili

Arkkitehtuurin maisteriopinnot

Aalto-yliopisto
Lyhyesti
Pituus: 2 vuotta
Opiskelukieli: englanti, suomi
Opintotuki: Kyllä
Opiskelumuoto: Päiväopinnot
Koulutuspaikkakunta: Espoo
Koulutuksen järjestäjä: Aalto-yliopisto
Alkavat koulutukset
Espoo
Fall  (englanti)
Syksyllä  (suomi)

Arkkitehtuurin maisteriopinnot

Arkkitehtuurin koulutus

Arkkitehtuurin maisteriopinnot

Arkkitehtuurin koulutusohjelma antaa valmiudet luovaan ja itsenäiseen suunnitteluun ja kouluttaa ammattilaisia, joilla on tiedot ja taidot käytännön suunnittelutyöhön. Opiskelija saa teoreettiset ja metodiset valmiudet arkkitehdin työssä tarvittavaan tiedonhankintaan sekä valmiudet jatko-opintoihin, tutkimustyöhön ja asiantuntijatehtäviin. 

Opiskelu koulutusohjelmassa

Arkkitehtuurin opiskelu on vahvasti käytännön läheistä ja iso osa opiskelusta on harjoitustöitä. Opetus on monialaista ja siinä yhdistyy tiedollinen ammattiosaaminen ja taiteellinen hahmotus- ja ilmaisukyky. Fysiikan ja matematiikan sijaan, yksittäisten rakennusten ja kokonaisten kaupunginosan suunnittelua lähestytään esimerkiksi historian ja taideaineiden kautta. 

Arkkitehtuurin opiskelu on työlästä, mutta palkitsevaa. Yhteistyötaidot ja projektiosaaminen tulevat käyttöön, opintoihin kuuluessa työskentelyä suunnittelun ja rakentamisen ammattilaisten ja rakennetun ympäristön käyttäjien kanssa. 

Opiskelun jälkeen

Arkkitehtuuri ja tekniikka kulkevat käsi kädessä, tekniikan luodessa mahdollisuuksia, joita arkkitehti hyödyntää. Arkkitehti tarvitseekin taiteellisen näkemyksen ja suunnittelutaidon lisäksi taitoa visualisoida teknisiä ratkaisuja. Lisäksi hänellä tulee olla hyvä organisointikyky ja olla taloudellinen ajattelija. Valmistunut arkkitehti voi työskennellä itsenäisesti ja luovasti arkkitehtuurin eri aloilla. 

Kiinnostuitko opiskelusta Aallossa?

Voit tilata Aalto-yliopiston uutiskirjeen täyttämällä alla olevan yhteydenottopyynnön, niin saat lisätietoa hakemisesta, opiskelusta, opiskelijaprojekteista ja opiskelijaelämästä.

Hakeminen ja kelpoisuus

Alempi korkeakoulututkinto soveltuvalta alalta tai vastaavat opinnot.

Tutkinto / todistus

Arkkitehti

Koulutuksen järjestäjä: Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu aloitti toimintansa vuoden 2012 alusta

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu on muotoilun, median, arkkitehtuurin, elokuvan, taidekasvatuksen ja taiteen korkeakoulu. Taideteollisen korkeakoulun ja Insinööritieteiden korkeakoulun arkkitehtuurin laitoksen muodostama uusi korkeakoulu jatkaa edeltäjiensä luomaa kansainvälisesti tunnettua ja tunnustettua osaamista.
Uusi korkeakoulu kokoaa ihmislähtöisten ympäristöjen suunnittelun ja toteutuksen alueet sekä humanistis-kulttuuriseen traditioon perustuvat tutkimuksen ja opetuksen alat. Korkeakoulun eri alojen yhteistyö ja vuorovaikutus haastaa teknologialähtöisen ajattelun ja tuo ihmis- ja käyttäjälähtöisyyden entistä keskeisemmäksi ympäristöjen luomisessa.

Korkeakoulun ainutlaatuisuus syntyy sen kyvystä yhdistää pitkän perinteen tuoma kokemus uuteen ajatteluun tavalla, joka mahdollistaa uudet luovat ratkaisut. Tutkimuksen kärkialueita ovat muotoilu, digitaalinen media, audiovisuaalinen esittäminen, taide, visuaalinen kulttuuri sekä hyvinvointirakentaminen ja yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelu. Korkeakoulusta valmistuu vahvan taiteellisen ja teknisen ammattitaidon hallitsevia taiteen, muotoilun ja arkkitehtuurin osaajia ja uudistajia.

Ota yhteyttä

Haluatko lisätietoa opinnoista Aalto-yliopistossa? Tilaa uutiskirje tästä!

Saat lisätietoa hakemisesta, opiskelijaprojekteista ja opiskelijaelämästä.

Errors
Kauppatieteellinen ala
Taideteollinen ala
Teknillistieteellinen ala ja arkkitehtuuri

Aalto-yliopisto

Aalto-yliopisto


Aalto-yliopisto on teknillisten tieteiden, kauppatieteiden ja taideteollisen alan monialainen tiede- ja taideyhteisö. Yliopisto aloitti toimintansa vuonna 2010, kun Helsingin kauppakorkeakoulu, Taideteollinen korkeakoulu ja Teknillinen korkeakoulu yhdistyivät. Aalto-yliopisto on suomalaisille vahvuuksille rakentuva kansainvälinen, lähes 20 000 opiskelijan yliopisto. Yliopiston kansallisena tehtävänä...


Lue lisää oppilaitoksesta Aalto-yliopisto

Aalto-yliopisto yhteystiedot

Aalto-yliopisto


Kemistintie 1
02150 Espoo

 Näytä puhelinnumero
studies.aalto.fi